Telefoonnummer

Cursus Preventiemedewerker

De arbo wetgeving is veranderd. Sinds 1 juli 2005 zijn alle werkgevers verplicht om een preventiemedewerker te hebben. De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit de eigen organisatie, die getraind is om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. In bedrijven tot 15 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen. Met de Cursus preventiemedewerker van ARBO Opleidingsinstituut Nederland heeft u straks gegarandeerd een goed getrainde medewerker afgestemd op de risico's in het bedrijf , zoals die ook in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie genoemd zullen zijn, ook het aantal Preventiemedewerkers volgt uit de RI&E.

ARBO Opleidingsinstituut Nederland heeft 3 cursussen voor de preventiemedewerker ontwikkeld.

De 1 daagse cursus behandelt de taken en functie van de preventiemedewerker.

De 2 en 3 daagse cursussen preventiemedewerker gaan dieper in op een aantal onderwerpen welke binnen het takenpakket van de preventie medewerker vallen.

*Inschrijvingen van 10 of meer personen ontvangen een korting van 10% op de totale prijs.

Aanvraagformulier

Cursus Preventiemedewerker

Regio :  *
Bedrijfsnaam : *
Contactpersoon : *
Adres : *
Postcode : 
Woonplaats : *
Telefoonnummer : *
Fax-nummer : 
E-mail adres : *
Type/Branche bedrijf : 
Aantal cursisten : 
Eventuele
vragen en/of opmerkingen :